Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Firma

Miljøpolitik

Persolit Entreprenørfirma A/S er en miljøbevidst virksomhed med fokus på vores energiforbrug og de miljøpåvirkninger, vores produktion har på omgivelserne. Vi arbejder målrettet med miljøforbedringer, så Persolit fremadrettet kan reducere påvirkningerne såvel i det nære miljø som på det lidt større plan i det globale miljø.

Målsætningen for miljøområdet er baseret på følgende:
  • Vi motiverer vores medarbejdere til at være miljøbevidste.
  • Vi vil anvende miljøvenlige produkter.
  • Vi anvender de mest miljøvenlige bortskaffelsesfaciliteter for evt. restprodukter og affald.
  • Vi er i løbende dialog med vores hovedleverandører om recycling af deres produkter.
  • Vi foretager løbende forbedringer på processer og materialer, således at energi- og ressourceforbrug på miljøbelastningen minimeres.
  • Vi udvælger altid materialer og metoder under hensyntagen til den størst mulige effektivitet og mindst mulige miljøbelastning.
  • Vi overholder gældende miljølovgivning på såvel egne lokationer som hos kunder og på byggepladser.

På grund af stigende fokus på CO2 udledning og stigende energipriser er isolering et marked i stærk udvikling i disse år. Persolit er en del af denne udvikling, idet vi konstant udvikler nye løsninger i samarbejde med vores kunder.
Persolit varetager gennemførelse af energioptimeringsprojekter på rør- og beholderanlæg, herunder afklaring af mulige varmetabsbesparelser og dokumentation af disse for opnåelse af tilskud i relation til aftale mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne.

Læs mere under Miljødiplom.